2015-11-13, Vi har också monterat bastun, dock är inte dörren montrad så ingen provbastning har skett än smiley