2013-10-14: Grundbalkarna har kommit. Avloppsrör och kulverten från värmepumpen samt vattenledning börjar komma på plats. Andreas planar ut o förbereder för grundsättning.

Lite svårt än att föreställa sig detta på den här platsen…

2013-10-09: Nu ser man vart huset kommer att stå, det är de gula tunna linorna som markerar (svårt att se men de är uppspända mellan träpinnarna). Vi har också fått dit en del grundmaterial. Entreprenör Andreas måttar in höjden.