2013-10-30: Nu är det gjutningen, plintar till altanen och lite
markarbete kvar. Sen lite ledig fram till v 47 då huset kommer…