2015-01-05, Nu har resterande väggar blivit resta, isolerade och pappade

Köksvägg till höger och vägg till vard.rum till vänster
Vägg mot vardagsrum och kontor mot hall/ entré